Opis stanowiska

telefon

iPad z internetem

drukarka i skaner

karta paliwowa

ABC Koordynatora

szkolenia

Twoje zadania

Będziesz odpowiadał za zespół pracujący razem z Tobą w magazynie, jako ich bezpośredni przełożony. Zatem pierwszym Twoim zadaniem będzie zapoznanie kolegów i koleżanek z nowym miejscem pracy. Przedstawisz im zasady panujące w zakładzie, wytyczne BHP oraz regulamin pracy. Następnym krokiem będzie tzw. instruktaż stanowiskowy, czyli przyuczenie do wykonywania pracy (obsługa skanera, obsługa systemu PBV - pick by voice, czy innych urządzeń w zależności od specyfiki miejsca pracy).

W momencie gdy pracownicy zakończą szkolenie i będą w stanie pracować samodzielnie, możesz skupić się na pozostałych obowiązkach. Nie zapominaj jednak o tym, że nadal odpowiadasz za jakość wykonywanej przez nich pracy oraz czystość i porządek w magazynie.

Do Twoich codziennych obowiązków należeć będzie również kontrolowanie obecności pracowników i odpowiednie reagowanie w razie, gdy ktoś opuści dzień pracy bez usprawiedliwienia.

Jako przełożony grupy pracowników będziesz tworzył i aktualizował grafiki pracy oraz informował pracowników o wszelkich zachodzących zmianach, a także planował zastępstwa za nieobecne osoby tak, aby zapewnić płynność pracy w zespole.

Ważnym elementem Twojej pracy będą rozmowy z pracownikami, które mają służyć poprawieniu wydajności pracy, w tym rozmowy motywacyjne i dyscyplinarne.

Twoje narzędzia pracy

Aby zapewnić Ci komfort pracy, otrzymasz od hrXP służbowy komputer wraz z drukarką. Dzięki temu będziesz miał możliwość tworzenia i wysyłania raportów pracy Twojego zespołu, a także ułatwi Ci to kontakt z innymi działami hrXP. Dostaniesz również telefon służbowy - nie tylko do wykonywania Twoich zadań, ale także do użytku prywatnego, dzięki czemu będziesz w stałym kontakcie z Twoimi bliskimi w Polsce.

W ramach dodatkowych bonusów, poza wynagrodzeniem, otrzymasz od nas częściową refundację kosztów zakwaterowania. Mieszkania dla pracowników są w dobrym standardzie i zawsze wyposażone w dostęp do internetu.

Ponadto, hrXP zapewni Ci odpowiednią odzież roboczą, dzięki czemu będziesz mógł komfortowo, bezpiecznie i wygodnie wykonywać powierzone zadania.

Każda osoba na stanowisku kierowniczym otrzymuje od firmy podręcznik, w którym szczegółowo przedstawiono wszystkie ważne informacje dotyczące pracy w Niemczech. Jego zaletą są zawarte w nim szczegółowe informacje, dotyczące obowiązków każdego z członków Twojego zespołu. Zatem, jeśli ktoś będzie miał pytania dotyczące kwestii pracowniczych, będziesz mógł w każdej chwili zajrzeć do instrukcji i wspomóc się wiedzą w nich zawartą.

telefon

Macbook z Internetem

drukarka i skaner

samochód służbowy

ABC Koordynatora

szkolenia

Twoje zadania

Z ramienia hrXP zarządzasz danym projektem, zatem przede wszystkim od początku jesteś odpowiedzialny za wszystkich pracowników. Twoim zadaniem, jako przedstawiciela firmy, jest przywitanie nowych pracowników w momencie ich przyjazdu, a także dopilnowanie wszelkich formalności, takich jak podpisanie dokumentów niezbędnych do zatrudnienia oraz pouczenie w kwestii obowiązującego regulaminu pracy.

Po zakwaterowaniu nowych pracowników wesprzesz ich w procesie meldowania się i załatwienia wszelkich formalności urzędowych, a także przekażesz numer podatkowy Steuer ID każdego z nich do działu księgowości. Podczas procesu meldunkowego podasz właścicielowi zakwaterowania dane personalne osób, które będą tam mieszkać. Jest to konieczne, aby mógł on wystawić tzw. Wohnungsgeberbestätigung (poświadczenie od wynajmującego), które będziesz musiał przedstawić w urzędzie podczas załatwiania formalności meldunkowych.

Istotne jest, abyś na każdym etapie wspierał podległych sobie pracowników w czasie ich pobytu w Niemczech, a co się z tym wiąże, pomagał im w załatwianiu codziennych spraw (jak na przykład tłumaczenie podczas wizyty u lekarza).

W zarządzaniu podległym zespołem pomagać Ci będą Brygadziści, z którymi wspólnie odpowiadacie przed Operations Managerem za realizację projektu, jakość pracy oraz wszelkie kwestie organizacyjne.

Będziesz też odpowiedzialny za przekazanie działowi finansowemu odpowiednich dokumentów, niezbędnych do wypłacenia pracownikom zaliczek i wynagrodzeń.

Do Twoich obowiązków będzie należała również niezwłoczna reakcja w przypadku wystąpienia wypadków w miejscu pracy lub podczas drogi do niej.

Jako osoba odpowiedzialna za projekt będziesz wspierał Operations Managera w poszukiwaniu zakwaterowania dla pracowników w pobliżu miejsca pracy. Zgodnie z regulaminem, będziesz również przeprowadzał audyty w zakwaterowaniach, sprawdzając i dokumentując ich stan.

Twoje narzędzia pracy

Podobnie jak Brygadzista, otrzymasz niezbędne narzędzia pracy, takie jak: służbowy komputer z drukarką oraz służbowy telefon. W ramach dodatków do wynagrodzenia, otrzymasz również refundację zakwaterowania. W Twojej pracy niezbędnym narzędziem będzie także samochód służbowy, który pozwoli Ci w komfortowy i wydajny sposób wykonywać Twoje obowiązki.

Znasz język niemiecki? Chcesz się rozwijać?

Aplikuj